24 uur per dag bereikbaar!

Certificeringen

Wij nemen ons werk serieus. Daarom hebben wij ervoor gekozen, om ons te laten certificeren volgens de NEN 4400 en de VCU certificering. Wat houden deze certificeringen in?

NEN 4400

NEN 4400 beschermt werkgevers die arbeid inhuren en/of aannemen beter tegen fraude en illegaliteit door strenge eisen aan de personeels- en loonadministratie te stellen. De norm is opgesteld door de uitzendbranche, samen met bedrijven en vakorganisaties en helpt ons om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

De NEN 4400 norm is van toepassing op in Nederland gevestigde ondernemingen die in Nederland arbeid in opdracht uitvoeren, alsmede ondernemingen die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen en die tot doel hebben hun opdrachtgevers zo veel mogelijk zekerheid te verschaffen dat de verplichtingen worden nagekomen ten aanzien van de aangifte en de afdracht van belastingen en socialeverzekeringspremies en dat gebruik wordt gemaakt van arbeidskrachten waarvan de identiteit is vastgesteld en die zijn gerechtigd tot het verrichten van arbeid in Nederland.

VCU

VCU staat voor Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties. De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van uitzendorganisaties die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. Periodiek vindt er een toetsing plaats in de vorm van audits door een gecertificeerde organisatie. Er wordt o.a. getoetst volgens criteria zoals deze zijn vastgelegd in de VCU-checklist:

- Veiligheids- en gezondheidsorganisatie en beleid
- Selectie, gegevens- en documentenbeheer van de flexwerker
- Voorlichting en instructie aan flexwerkers

Volg ons op Facebook

Heeft u nog vragen? vul dan het onderstaande formulier in!